Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

 

Önlemek Ödemekten Ucuzdur
İş kazasını önlemek bedelini ödemekten ucuzdur

 

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ’nun 6. Maddesinde belirtildiği üzere işletmeler nezdinde; “mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gerçekleştirmesi için işveren, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.” denmektedir.

Yine bu madde de İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirleri kendi personeli ve imkânlarıyla sağlayamadığı durumlarda bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’nden hizmet alarak yerine getirebileceği ifade edilmektedir.

İş güvenliği uzmanının işletmelerdeki aylık çalışması gereken süre hesaplaması, iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğin 12. Maddesince (İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri) çalışan sayısı ve tehlike sınıfına istinaden hesaplanmaktadır.


Devamını Okuyun


Temel Yangın Eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11 inci maddesinin (1) c bendinde Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Devamını Okuyun

Acil Durum Eylem Planı

Acil ve istenmeyen durumların; çalışmaları olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve istenmeyen durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış plan ve programlardır.

Olası felaketlere karşı hazırlıklı ve organize olmak, önceliklerin ve kritik süreçlerin belirlendiği, değişimlerin takip edildiği, detaylı ve organize bir iş devamlılığı planına sahip olmayı gerektirmektedir.

Devamını Okuyun

Mobil İSG Aracı

Çalışanların işe girişinde, iş değişikliği yapmalarında, sağlık raporu sürelerinin dolduğu zaman sağlık taramasına girmesi gerekir. Mobil sağlık hizmeti alacak olan firmalar kendi belirlemiş oldukları gün ve zaman dilimleri içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. Bu süre içerisinde kayıpları minimum seviyeye düşmektedir.

Mobil sağlık araçları içerisinde portör taraması, odiyometri, spirometri ya da göz taraması uygulaması gerçekleştirilebilir. Yapılan tetkikler nedeniyle hazırlanacak olan rapor, uzman hekimler tarafından onaylanmaktadır.